Allergi

Många människor har i varierande grad utvecklat känslighet för vissa ämnen och material. Mest besvärande är rökning, parfymer, damm, pälsdjur och blommor.

När det gäller blommor har det gjorts undersökningar som visar att inte alla blommor är allergiframkallande. Det rör sig främst om blommor som visar sitt frömjöl och blommor som utsöndrar starka dofter. Hösnuva, rhinit, är en allergisk katarr i näsans, ögonens och luftrörens slemhinnor, och den orsakas av kringflygande frömjöl och damm. Den som lider av kontaktallergi ska naturligtvis undvika att ta i de blomsorter som framkallar reaktioner.

Vilka blommor är "farliga"

Vid en enkätundersökning som omfattade 680 astma- och rhinitkänsliga personer visade det sig att många fick besvär av att vistas i närheten av vissa blommor (Undersökningen utfördes av RmA, Riksförbundet mot Astma och allergi).

Här följer en lista över hur många procent av de tillfrågade som fick besvär av de blommor som anses vara "farligast". Flera andra undersökningar har givit liknande resultat. "Farligast" är blommor som tydligt visar sitt frömjöl och blommor som har stark doft.

Växtsort (%)

1.  Björkris (86)
2.  Prästkrage (64)
3.  Hyacint (49)
4.  Syren (47)
5.  Liljekonvalj (37)
6.  Ginst (35)
7.  Mimosa, akacia (35)
8.  Lövkoja (29)
9.  Ringblomma (26)
10.  Pelargonia (24)
11.  Freesia (24)
12.  Tagetes (24)
13.  Pingstlilja (22)
14.  Krysantemum (22)
15.  Forsythia (22)
16.  Primula (20)
17.  Luktärt (19)
18.  Påsklilja (19)
19.  Blåklint (16)
20.  Aster (16)
21.  Nejlika (14)
22.  Ros (13)
23.  Hästhov (12)

Håll reda på de "farliga" blommorna

Vissa sjukhusavdelningar och liknande ställen har förbjudit vasblommor i omtanke om sina patienter. Främst gäller förbudet infektionskliniker med även andra platser. Om alla hjälps åt bör allergiproblemet när det gäller blommor kunna minskas. De som är känsliga berättar om sina besvär och talar om hur vi andra ska hjälpa till. Och vi lyssnar och lär och visar den hänsyn som krävs. Den slemmiga blom- saft som rinner fram när man skär av vissa blomstjälkar, t ex narcisser och hyacinter kan också vålla problem. Om saften kommer i kontakt med huden torkar den ut huden och kan ge eksemliknande besvär. Blomsaften från dessa blommor är giftig för andra snittblommor. Varje anställd inom blomster- handeln bör lära sig listan över de "farligaste" blommorna vilket underlättar rätt blommor till de flesta.

Ett bra alternativ till de som inte tål levande blommor är dagens mycket naturtrogna sidenblommor.

Källa: Blomster Glädje, av: Björn Trygg