Hållbarhetstips

Växten självläker
När vi skär av en blomma uppstår en skada i stjälken. Växterna har liksom vi människor förmågan att läka skador, och ganska snart har det bildats en ogenomtränglig hinna på snittytan. Den hinnan hindrar sedan växten att ta upp det vatten som vi ställer den i.

Växten vill läka sitt sår så fort som möjligt, men samtidigt fördärvar den möjligheterna att dra upp vatten efter det att den blivit satt i vas. Därför måste man alltid skära ett nytt snitt i samband med att stjälken sätts i vatten.

För växten skulle det vara allra bäst att bli avskuren under vattenytan, men det är praktiskt nästan omöjligt. Men kom ihåg att stjälken så snabbt som möjligt ska sättas i vatten.

Använd kniv
Man ska skära av stjälken med en skarp kniv. Då uppstår minst tryck på stjälken, vilket gör att de fina kärlrör som ska leda upp vatten till blomma och blad inte blir hoptryckta och tilltäppta.

Klipper man av stjälken med sax finns risken att kärlrören täpps till, och sedan kan blomman omöjligt få den vattenmängd som den behöver för att hålla sig fräsch.

Mikroorganismerna - ett hot
I allt vatten finns en mängd bakterier, svampar och alger, som med ett ord benämns mikroorganismer. De måste också ha näring för att överleva och föröka sig. Ett för dem lättillgängligt "matställe" är snittytorna på de blommor som vi sätter i vas. Där samlas en stor mängd mikroorganismer och täpper till de rör som ska förse blomman med vatten.

Tidigare fanns bara ett sätt att motverka mikroorganismerna, nämligen att byta vatten och skära en ny snittyta varje dag.

Socker i vatten
Med ledning av vad som tidigare har sagts om fotosyntes och andning kan man förstå att om socker tillsätts i vattnet blir det möjligt att förlänga växtens hållbarhet. Socker innehåller näring som liknar den som växten själv producerade vid fotosyntesen och som den har förmåga att kunna omvandla till energi.

Socker i vasens vatten utgör emellertid näring också för mikroorganismerna, som nu förökar sig ännu fortare. Socker i vasen är positivt för växten under något dygn, men sedan kommer den negativa effekten. Mikroorganismerna har då blivit så många att ledningsbanorna i stjälken täpps till.

Ska man som förut nöja sig med bara vatten i vasen, eller ska man byta sockervatten och göra en ny snittyta varje dag? Det senare alternativet är bäst eftersom blomman då får lite tillskottsnäring.

Bakteriedödande medel
Förutom socker bör snittblommornas vatten även tillföras ett medel som dödar eller hindrar mikro- organismerna att utveckla sig.

Ett bra medel är ättiksprit. Ta 2 tsk 12-procentig ättiksprit och 3-15 sockerbitar till 1 liter vatten. Sockermängden varierar till olika sorters blommor. Ju hårdare stjälken är, desto fler sockerbitar behövs.

Sockret i blandningen ger näring till blomman, medan ättikan ändrar vattnets pH-värde. Vattnet blir surt, vilket minskar mikroorganismernas möjlighete att utvecklas.

pH-värde = Mått på surhetsgraden i en lösning
pH under 7 = Sur lösning
pH 7 = Neutral lösning
pH över 7 = Basisk lösning

Hållbarhetspreparat
Forskningen om snittblommor har givit oss färdiga s.k. hållbarhetspreparat. De förekommer i två olika utföranden: en grupp med näring och en grupp utan.

När hållbarhetspreparat används behöver man inte byta vatten och inte heller snitta om stjälkarna så ofta. En gång i veckan räcker, vilket sparar tid och en del besvär.

Näringspreparat-dubbelverkande
Näringspreparat består oftast av två huvudingredienser och kallas därför dubbelverkande. Huvudingredienserna är näring och bakteriedödande medel, men också andra tillsatser förekommer.

*Socker, dvs. kolhydrater, ersätter den näring som blomman tidigare själv bildade vid fotosyntesen.

*Bakteriedödande medel motverkar mikroorganismernas utveckling i vattnet.

*Växthämmande medel hindrar blomman att växa så fort på längden, dvs hindrar den från att slösa med energin.

*Färgbevarande medel hindrar blomman att förlora färgen och blekna.

*Avkalkningsmedel gör vattnet mjukare och lättare för blomman att suga upp. Avkalkningsmedlet lägger sig som ett grumligt lager på vasens botten. Det ska inte röras om.

Sockerkoncentrationen varierar mycket hos olika snittblommor. Det är därför omöjligt att framställa ett komplett hållbarhetspreparat som ger maximalt resultat på alla sorters snittblommor. De flesta handelspreparat som finns på marknaden är framställda så att de passar de vanligaste snittblommorna men lämpar sig sämre till växter med speciella krav.

Man kan pröva sig fram och finna vilken koncentration en viss blomma ska ha genom att öka eller minska tillsatsen av preparatet. Några sorter kan man till och med behöva ge några sockerbitar utöver det socker som redan finns i preparatet för att få önskat resultat.

Tips: Följ i första hand behandlingsrekommendationerna på förpackningen. Men kom ihåg att det är bättre att ge något för lite näring än för mycket.

Källa: Blomster Glädje, av: Björn Trygg