Gravsmyckning

 

Att vårda en gravplats är en hjälp i sorgen, ett sätt att hedra den avlidne och visa sin saknad. Det finns en rad olika möjligheter att smycka graven, antingen man vill lägga ner mycket arbete som kräver täta besök eller göra något som blir nästan skötselfritt. 
Exakt vad man får göra på graven varierar mellan olika kyrkogårdar.
Ta för säkerhets skull reda på olika regler som gäller innan du gör något omfattande.